GIÁ PHÒNG HỘI NGHỊ GRAND


GRAND CONFERENCE RATES


(Áp dụng: Từ 01 tháng 11 năm 2011 đến 31 tháng 12 năm 2011/


Period: November 01, 2011 – December 31, 2011)

KHUYẾN MÃI DỊCH VỤ HỘI NGHỊ GRAND NHÂN DỊP KHAI TRƯƠNG


vHội nghị 8 giờ chỉ còn/Full day meeting within 8 hours:vHội nghị 4 giờ/Half day meeting within 4 hours:


vHội nghị trọn gói bao gồm:Meeting package including:


¹.Welcome board, meeting sound systems, electricity, meeting roománh sáng, phòng hội nghị / Bảng chào đón, hệ thống âm thanh,


¹Table and chair systems for meeting, podium.Hệ thống bàn ghế cho phòng hội nghị, bục phát biểu /


¹. row tablestPodium, reception table, 1 Standard fresh flowers set up:Hoa tươi trang trí: bục phát biểu, bàn đón tiếp, bàn đại biểu /


¹screen for projector, White boardBảng trắng, màn chiếu /


¹V.A.T: 10%.


Không bao gồm (Not included):


¹Nước suối, ăn uống ngoài chương trình: Ăn trưa, ăn tối, tiệc tràMineral water, food & beverage request: Lunch, dinner, tea-break./


¹Other requests not included this program, projector, banner, backdrop.Các yêu cầu khác ngoài chương trình, máy chiếu, phông chữ, panô, backdrop /


Giá cho thuê các dịch vụ khác/Other Sevices:


¹).hours1.000.000vnd /8 giờ ( Projector:Máy chiếu/


¹. 2140.000vnd/m Banner:


¹.2140.000vnd/m Backdrop:


Ghi chú(Note) :


íLate check out 1 hour: Charge 625.000 VND.Trả trễ 1 giờ: Phụ thu 625.000 VND /


í )/ Set up Lunch , Diner, Tea-Break and Banquet.thực đơn theo yêu cầu (Nhận phục vụ ăn tối, ăn trưa, tiệc trà, yến tiệc sang trọng