Nào các bạn hãy bắt đầu bằng việc click vào link đăng ký và “nhớ kích hoạt email mà bạn vừa đăng ký” quan trọng lắm đó


http://vn.ipanelonline.com/register....iter_id=713718


Lưu ý:


1. Khi vô hộp mail kích hoạt bạn sẽ thấy" Nhắc nhở về sự kích hoạt hội viên" nếu vẫn chưa thấy mail " Nhắc nhở về sự kích hoạt hội viên" thì bạn đợi khoảng 15 phút công ty sẽ gửi cho bạn chỉ có kích hoạt link xác nhận mail bạn mới "Đăng nhập tài khoản" được


Muốn nhận tiền các bạn vào phần chọn “hoán đổi số điểm”-Click vô số tiền tuơng ứng với điểm mà bạn đạt được:

VÀ ĐÂY LÀ TUYỆT CHIÊU


tờ polyme 50 ngànVND tổng cộng hơn 520 điểm và lúc này chỉ đơn giản là click vô phần giải thưởng chọn Khi các bạn làm hết khảo sát ở trên các bạn chỉ cần click “Giới thiệu bạn bè’ gửi link cho 3 bạn bè=300 điểm( 1 người bạn đăng ký thành công tương ứng với 100 điểm) cộng với điểm mà bạn thay nhau điều tra là bạn được


Click vào link đăng ký và “nhớ kích hoạt email mà bạn vừa đăng ký” quan trọng lắm đó


http://vn.ipanelonline.com/register....iter_id=713718