Phan mem ke toanIntecso Business Net và các tính năng

Phan mem ke toan Inecso Business Net là một hệ thống phần mềm quản trị toàn diện doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp tự động hoá hầu hết các quy trình hoạt động chính trong doanh nghiệp: từ mua, bán, quản lý vật tư hàng hoá đến phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính kế toán.
Về bảo mật.
. Truy cập chương trình theo tên và mật khẩu, và phân quyền chi tiết đến từng chức năng menu, từng chứng từ, từng trường và từng thao tác xử lý, từng nút lệnh.
. Phân quyền đến thao tác xử lý giao dịch: Xem, sữa, tạo mới, xoá, in
. Phân quyền nút lênh thêm, sữa, xoá cho các danh mục
. Cho phép thiết lập các trường dữ liệu ở dạng không hiển thị, dạng chỉ đọc hoăc ghi
. Cho phép phân quyền chi tiết đến từng trạng thài chứng từ (lập chứng từ, chờ duyệt, đã duyệt, đang nhận, giám đốc duyệt, ... hạch toán sổ cái)
Về lưu trữ và khôi phục số liệu.
. Cho phép thiết lập chế độ tự động định kỳ lưu trữ sổ liệu theo cơ chế Replace hoặc Appen
. Cho phép khôi phục số liệu khi có sự cố máy tính hoặc chương trình
Về quản lý các danh mục từ điển
. Phan mem ke toan Intecso Business Net cho phép quản lý các danh mục từ điển theo nhiều cấp độ nhóm khác nhau để phục vụ quản lý, phân tích kinh doanh
. Cho phép đỗi, gộp mã trong tất cả các chứng từ phát sinh
. Cho phép thay đổi trạng thái danh mục, đang sử dụng, hết sử dụng
. Tra cứu danh mục theo nhiều tiêu thức khác nhau.
Về giao dịch cập nhập chứng từ
. Quản lý trạng thái của tất cả các loại chứng từ theo sơ đồ sau.
. Cho phép thiết lập khai báo các trạng thái của chứng từ cho phù hợp với từng loại hình và đặc thù của từng doanh nghiệp.
. Cho phép khai báo quy trình luân chuyển chứng từ và xử lý các giai dịch
. Cho phép tra cứu số liệu trong khi đang cập nhập chứng từ
. Cho phép mở nhiều chứngt từ, báo cáo cùng một lúc (chức năng đa nhiệm - Mutil Stasking)
Về báo cáo.
. Cho phép kết xuất báo cáo ra Excel, Word, Text, HTM ..đúng khuôn dạng, và hiện thị số liệu dưới dạng biểu đồ.
. Cho phép khai báo các trường (Cột) hiện trên báo cáo
. Kỹ thuật Drill-down cho phép người sử dụng từ báo cáo tổng hợp có thể xem bảng kê chứng từ chi tiết liên quan và truy ngược tiếp đến chứng từ gốc trên màn hình nhập liệu. Phan mem ke toan Cho phép sửa luôn chứng từ nếu được phân quyền.
. Có nhiều tiện ích khi xem/in báo cáo
. Báo cáo số liệu liên năm và phân tích nhiều kỳ
. Các báo cáo tổng hợp cho phép khai báo công thức tính toán.
Quản lý đa tiền tệ
. Cho phép lựa chọn loại tiền để cập nhập số liệu và lên báo cáo.
. Cho phép lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ (Bình quân, di động, nhập trước xuất trước, đích danh)
Liên kết với các phân hệ khác.
. Cho phép chuyển đổ số liệu từ phân hệ này sang phân hệ khác.
. Truyền và nhận số liệu từ các chi nhánh khác
Kết nối phần mềm quản lý đặt hàng trên mạng để trở thành một hệ thống thống nhất mà có thể giúp cho khách hàng hoặc các đại lý có thể đặt hàng, đối chiếu, tra cứu đơn giá ... qua mạng internet.

Quý khách có thể liên hệ với công ty theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ INTECSO
Địa chỉ: Nhà D2 Ngõ 30 Lương Đình Của ,Phương Mai ,Đống Đa ,Hà Nội
Điện thoại: 04-3.576.5550
Fax: 04-3.852.4412
Email: its@intecso.com.vn


Tham khảo thêm các sản phấm và dịch vụ của chúng tôi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nhom kinh | dong trung ha thao | đông trùng hạ thảo | cao linh chi | linh chi | hong sam | nam linh chi | sam han quoc | nhan sam han quoc | an cung nguu hoang | sam tuoi | cao sam | nhan sam | Giat tham | phan mem ke toan | may loc nuoc
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------