Ngày 17 tháng 6 năm 2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2011/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo quy định này, Chỉnh phủ đã có sự điều chỉnh rất lớn về vấn đề cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các Doanh nghiệp và tổ chức của Việt Nam.
Nghị định này quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động và việc sử dụng giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Điểm mới nổi bất của nghị định là về việc cấp thị thực tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định tại Điều 15a Nghị định 46/2011/NĐ-CP quy định rõ về trách nhiệm của Bộ công an trong việc cấp visa thị thực cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ thực hiện cấp thị thực cho người nước ngoài khi đã được cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động hoặc cấp lại giấy phép lao động.

Tuy nhiên quy định rõ trách nhiệm của Bộ công an là không cấp thị thực đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi chưa có giấy phép lao động hoặc giấy phép lao động đã hết hiệu lực hoặc vô hiệu cùng với đó là buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với người nước ngoài khi chưa được cấp giấy phép lao động.
Nghị định thể hiện rõ việc tăng cường quản lý chặt chẽ người nước ngoài lao độngvà cư trú tại Việt Nam trong thời kỳ Việt Nam đang hội nhập đầy đủ với nền kinh tế và văn hóa thế giới. nhưng cũng là một khó khăn không nhỏ với doanh nghiệp đang có lao động người nước ngoài làm việc. Hãy liên hệ với Rushvietnamvisa.com ngay hôm nay để chúng tôi tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xin giấy phép lao động và visa dài hạn cho người lao động nước ngoài một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng Dịch vụ khách hàng – Rushvietnamvisa.com
Địa chỉ: Số 60/82 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Liên hệ: Ms. Trần Thị Hương
Tel: 04.35626100 Fax: 04.35628145
Mobile: 0168.820.2357 Hotline: 0988 297 732
YM: ngayxuahtdr Email: sales@rushvietnamvisa.com
Website: http://www.rushvietnamvisa.com