GIẢM NGAY:
30% GIÁ PHÒNG KHÁCH SẠN

30% GIÁ PHÒNG HỘI NGHỊ

10% GIÁ TẤT CẢ THỰC ĐƠN
CHO CÁC DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY/ TỔ CHỨC ĐẶT TRƯỚC TIỆC TẤT NIÊN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CUỐI NĂM.

CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ: 08. 3553 4254 - 0127 2211 881


Email : GreenEye@greeneyeresort.com[/b]


Website: http://greeneyeresort.com[/b]

Áp dụng từ 01/12/2011 đến hết 31/03/2012.