Dàn người mẫu tại VAMA Show 2009 được đánh giá là đồng đều và rực rỡ hơn cả từ trước tới nay.