Chiều Mát xơ cơ va nhậu thịt chó
Anh gặp em, buổi chiều lộng gió
Ta đưa nhau vào quán thịt chó
Anh thấy người yêu cũ ngồi đó
Thế là anh chả ăn thịt chó
Chỉ ngồi uống rượu ngắm đồi Gió
Bạn gái anh, mặt mũi cau có
Vì thấy anh chẳng ăn thịt chó
Nên làng luôn tay gắp dồi chó
Nhưng lạ thay, chàng không thèm mó
Nàng bỏ đi để anh ngồi đó!


Nàng đi rồi, ta còn ngồi đó,
Trước mặt ta là đĩa thịt chó,
Bỏ thì uổng, không lẽ để đó?
Mời "người cũ" sang ăn thịt chó,
Kinh khủng thật, nàng ăn như gió,
Loáng một cái, hết đĩa thịt chó,
Khi trả tiền nàng cứ ngồi ngó,
Nên ta đành trả tiền thịt chó.
Thanh toán xong mặt ta nhăn nhó
Tiền bữa trưa mai chắc không có
Từ nay thề không đi thịt chó
Mình chỉ là con nhà "xếp xó"
Sống bằng nghề chèo thuyền, cất vó
Thỉnh thoảng còn ra sông đơm đó
Nhưng đã chót vung tay chém gió
Thì thôi cuộc đời cứ kệ nó
Tìm mãi 02 nàng sao mà khó
Để ông còn đòi bữa thịt chó

(bkav)