Mình cứ hay thắc mắc sao đàn ông bây giờ ai cũng có vòng 3 đầy đặn, trong khi mình thì lại "lép kẹp, kẹp lép"? Giờ thì mình đã biết lí do rồi, muốn có vòng 3 lí tưởng thật là dễ quá đi mà


http://123do.vn/team.php?id=84


Mình mà mua cái này mặc vào thì không biết sẽ có bao nhiêu em tự nguyện chết dưới chân mình đây nữa

http://123do.vn/team.php?id=84
link ref: http://123do.vn/r.php?r=7279&mmo=binh6699