BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 152/TB-ĐHDT Đà Nẵng , Ngày 02 tháng 05 năm 2010.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2010.

Trường Đại Học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp lên cao đẳng, đại học; hệ chính quy đợt 1 năm 2010.

I. NGÀNH ĐÀO TẠO, MÔN THI TUYỂN, THỜI GIAN ĐÀO TẠO.
1. Bậc liên thông: TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
a. Ngành Cao Đẳng Kế Toán
b. Môn thi: - Kế toán tài chính, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp.
c. Thời gian học: 1,5 năm.
2. Bậc liên thông: TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC
2.1. Ngành Kế toán gồm 2 chuyên ngành: Kế toán kiểm toán và Kế toán doanh nghiệp.
a. Môn thi: - Kế toán tài chính, Nguyên lý kế toán, Tài chính doanh nghiệp.
b. Thời gian học: 2,5 -> 3 năm.
2.2 Ngành Quản trị Kinh doanh
a. Môn thi: - Kinh tế vi mô, Chính trị, Tiếng Anh.
b. Thời gian học: 2,5 -> 3 năm.

II. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO:
Chính quy tập trung.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
1. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
2. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Hệ chính quy tập trung, đăng ký liên thông vào ngành tương đương.

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN
- Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/07/2010
- Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/07/2010 đến ngày 25/07/2010.
- Thi tuyển sinh: Vào ngày 07 và 08 tháng 08 năm 2010.

Mọi chi tiết xin liên hệ : Trường Trung cấp công nghệ thông tin TM.COMPUTER
- 565 Trương Công Định – P7 – Vũng Tàu ( 064 3572505 -3573541
- 921 đường 30/4 – P11 – Vũng Tàu ( 064 6259089-3854234
WebSite : www.tmcomputer.com.vn