TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TMCOMPUTER

THÔNG BÁO


Ngày 28-29/08/2010 : Tổ chức thi Chứng chỉ Quốc gia
Tin Học Trình độ A – B – C

(Chứng chỉ do Trung Tâm Tin Học – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM cấp)I/ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THI :
1. Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 13/08/2010
2. Tổ chức hệ thống hóa kiến thức ngày 14/08/2010
3. Tổ chức thi thử ngày 15/08/2010.
à Địa điểm làm thủ tục : Quầy Ghi Danh 565 Trương Công Định, P7, Vũng Tàu
(Hệ thống kiến thức và thi thử chỉ dành cho những học viên đã đăng ký dự thi).
4. Ngày 20/08/2010 công bố số báo danh, giờ thi, ca thi, ngày thi của thí sinh .
KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TRÌNH ĐỘ A-B-C TỪ NGÀY 19/7
II/ ĐƯỢC HỌC LẠI MIỄN PHÍ NẾU KẾT QUẢ THI KHÔNG ĐẬU
Với điều kiện:
- Phải đăng ký học các lớp trình độ A-B-C tại trường
- Phải đảm bảo số tiết học
- Tham gia lớp luyện thi của trường tổ chức
- Đăng ký kì thi
Mọi thông tin chưa rõ , xin liên hệ bộ phận tư vấn:
TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TM.COMPUTER
+ 555 - 565 Trương Công Định , P7 , Vũng Tàu ( 064 3573541 - 3572505
+ 921 đường 30/4 , Phường 11,Vũng Tàu ( 064 6259089 - 3854234
+ Hoặc truy cập Website: www.tmcomputer.com