<font face="Arial"><b>Sau 10 phút "vận nội công" truyền năng lượng như phim chưởng, "thần y" phán xanh rờn: "Nếu ngày mai con cảm thấy đau