Mình đang có:
+ 1 voucher của trung tâm anh ngữ Cleverlearn. voucher này giảm 100% học phí. mình bán với giá 2tr5.
+ 1 từ điển anh - việt 1.200.000 từ loại EV - 28, mình bán với giá 1tr.
Bạn nào quan tâm có thể liên lạc qua sdt 01207548741 gặp Trí. các bạn có thể mua cả 2 hoặc mua 1 trong 2. nếu mua cả 2 mình sẽ giảm cho các bạn 1 ít.