Cho thuê bằng Dược sỹ trung cấp
Do trường Cao Đẳng Y tế Huế cấp
Đã có thời gian thực hành trên 2 năm
Chưa xin Chứng chỉ hành nghề (đang dự tính xin cấp)
Liên hệ: 0986 579 348