-Vào chưa em ?
- Aaaaa....aaa! gần vào hết rồi.
- Có đau không Em?
- Không ! Êm ái lắm…thích quá.
- Em cần nông thêm một chút không ?
- Aaaa....aaa không….cần …không cần ...vào hết rồi!
- Em thấy thích không?
- Ohhhh, thích lắmmmmm
- Có khit qua không em?
- Lúc đầu đút vào hơi chật. Nhưng bây giờ vào khít rồi
- Vậy....... chị gói đôi giày lại cho em nhé
- Vâng chị gói lại giùm em.......

Lạy chúa tha tội cho những anh nào đầu óc đen tối, hehe