Thủ tục nhượng quyền thương mại trong nước
Thành phần hồ sơ

  • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
  • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
  • Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và công chứng) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam
  • Bản sao văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài (trường hợp thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng)
  • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền thứ cấp.

Yêu cầu: Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm

Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Việt Luật
Số 48, đường 5B, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM
Website:
www.tamvietluat.com.vnwww.tamvietluat.com
Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8. 37515789
Email:
tuvan@tamvietluat.cominfo@tamvietluat.com
Hotline:
0908 42 8589