Kính thưa các bạn!

Sóc Trăng chúng ta có rất nhiều giai điệu hay. Vì thế để các bạn thưởng thức những giai điệu ấy, chúng tôi khai trương Giai Điệu Quê Hương Sóc Trang để đăng tải những bài hát về Sóc Trăng cho các bạn thưởng thức.

Giai Điệu Quê Hương Sóc Trăng đựơc thành lập vào ngày 27/7/2010 với tên miền: http://nhacst.soctrang.org.vn .

Rất mong nhận đựơc nhiều sự ủng hộ của các bạn và chúc các bạn thưởng thức những giai điệu quê hương Sóc Trăng thật thoải mái! Trân trọng!

TM. BAN QUẢN TRỊ SÓC TRĂNG
TIÊU SÁNG MINH