Truyện Ma: Bí mật kinh hoàng trong quán nét.
Giọng đọchạm Quốc Thịnh.
Tác giảhạm Quốc Bảo hay hacbachvothuong bên thegioivohinh
Nghe online