Công ty kế toán Á Châu chuyên cung cấp các dịch vụ như:
- Dịch vụ kế toán: Dịch vụ ghi sổ kế toán – Dịch vụ tư vấn kế toán – Kiểm tra sổ sách kế toán.
- Kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính – Kiểm toán xây dựng co bản – Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội bộ.
- Tư vấn: Tư vấn quản lý doanh nghiệp – Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ - Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ - Tư vấn mua bán, sát nhập doanh nghiệp – Định giá doanh nghiệp.
- Dịch vụ thuế: Lập báo cáo thuế, kiểm tra báo cáo thuế.
- Nhân sự:
+ Cho thuê nhân sự kế toán, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, quản trị nhân sự… theo yêu cầu của khách hàng.
+ Tính lương, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm – Tư vấn thiết lập hệ thống quản lý nhân sự - Đào tạo.
+ Tuyển dụng nhân sự cấp cao tài chính – kế toán.
- Phần mềm: Công ty kế toán Á Châu cung cấp phần mềm quản trị kế toán theo yêu cầu của khách hàng. Với giải pháp quản trị đa chiều, công ty kế toán Á Châu đảm bảo mang đến dịch vụ phần mềm quản trị kế toán, quản trị doanh nghiệp với cam kết chất lượng tại Việt Nam.
Các dịch vụ này giúp gia tăng giá trị doanh nghiệp và kiểm soát các rủi ro phát sinh trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Các dịch vụ do công ty kế toán Á Châu cung cấp dựa trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán cùng với những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Công ty kế toán Á Châu chúng tôi cam kết sẽ mang lại dịch vụ kế toán, kiểm toán tốt nhất cho khách hàng đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật số liệu cho khách hàng.
Xem chi tiết: cong ty ke toan, công ty kế toán