HanConvert 1.20 la chương trình này giúp chuyển đổi từ phồn thể sang giản thể, từ giản thể sang phồn thể,từ chữ chữ cứng sang pinyin và chuyển ngược lại. mình đã xài thử thấy cũng hay hay nhưng vì mình là thành viên mới nên chưa biết cách đưa phần mềm đó lên cho các bạn download về dùng.ai đó giúp mình cái này đi.có chương trình này thì mỗi người có thể chuyển đổi được để nguoiracroi của chúng ta có nhiều thời gian hơn để post những vấn đề mới cho mọi người dùng.hơn nữa tự mình chuyển đổi và học chắc sẽ nhớ được.
Các bạn có thể vào đây để download
Chúc các bạn học tập tốt!