Cục Thuế chấn chỉnh cán bộ thuế “làm khó” dân

TT - Ngày 29-7, ông Nguyễn Đình Tấn, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, đã ký văn bản phản hồi những phản ảnh của người nộp thuế nêu ra trong buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM ngày 28-7 (Tuổi Trẻ 29-7).
Theo đó, liên quan đến phản ảnh công chức thuế thuộc Chi cục thuế huyện Bình Chánh, Chi cục thuế quận 11... trong quá trình làm việc có thái độ quan liêu, không đeo bảng tên, thiếu lắng nghe người nộp thuế..., Cục Thuế TP.HCM yêu cầu lãnh đạo các chi cục thuế này kiểm tra lại sự việc, xử lý ngay cá nhân sai phạm đồng thời báo cáo về Cục Thuế TP.HCM.Nếu để doanh nghiệp, người dân tiếp tục phản ảnh thì lãnh đạo các cơ quan thuế này phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Cục Thuế.


Về phản ảnh nhiều chi cục thuế yêu cầu người nộp thuế làm thêm những thủ tục không có trong quy định như làm cam kết có thu nhập duy nhất, không cho dùng hộ chiếu thay chứng minh nhân dân, phải sao y hồ sơ..., Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế loại bỏ ngay những thủ tục này.Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh, cư trú... đã nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho cơ quan thuế khác, ngoại trừ trường hợp người nộp thuế có phát sinh tăng giảm người phụ thuộc thì cơ quan thuế thực hiện quyết toán không được yêu cầu người dân phải nộp lại.


Cục Thuế TP.HCM cũng giải thích rõ khái niệm “cư trú” là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, hộ khẩu KT3 hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi cá nhân đó đang sinh sống. Những trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng đã tạm nộp thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ quyết toán tại chi cục thuế thỏa mãn một trong các điều kiện trên.


Theo ông Lê Xuân Dương - cục phó Cục Thuế TP.HCM, từ phản ảnh của người nộp thuế liên quan đến thái độ làm việc của một số cán bộ thuế, các chi cục thuế quận huyện trong tuần lễ “lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, trong tháng 7 Cục Thuế TP.HCM đã luân chuyển những cán bộ sai phạm vào những bộ phận ít tiếp xúc với doanh nghiệp hoặc những bộ phận ít nhạy cảm hơn để đảm bảo giảm bớt phiền hà cho người nộp thuế.