Thương mại điện tử là một phần không thể thiếu trong giai đoạn kinh doanh hiện nay. Vì thế website là một phần không thể thiếu của quá trình này.
Để đáp ứng nhu cầu đó, Công Ty TNHH GPCN Tri Thức Số cho ra đời các sản phẩm website trọn gói.

Với sản phẩm website trọn gói này, quý công ty có thể nhìn thấy được sản phẩm của mình, tiết kiệm được chi phí và đặc biệt là thời gian thực hiện.WB01- Gói web giới thiệu 1 – 1,9 tr
- Trang chủ
- 4 - 6 trang HTML (Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Liên hệ)
- 5 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 80 MB – BW 5GB
- Hoàn thành 1,5 ngày

WB02- Gói web giới thiệu 2– 2,5 tr
- Trang chủ
- 6-10 trang HTML (Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Liên hệ, …)
- 5 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 80 MB – BW 5GB
- Hoàn thành 2 ngày

WB03- Gói web giới thiệu 3 – 2,5 tr
- Trang chủ
- 6-10 trang HTML (Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Liên hệ, …)
- 5 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 80 MB – BW 5GB
- Hoàn thành 2 ngày

WB04- Gói web giới thiệu 3 – 3,2 tr
- Trang chủ
- Từ 10 - 15 trang HTML (Trang chủ, Giới thiệu, Sản phẩm, Dịch vụ, Liên hệ)
- 5 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 100 MB – BW 8GB
- Hoàn thành 3 ngày

WA05- Gói web doanh nghiệp – 4,1 tr
- Cập nhật trực tuyến
- 10 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 100 MB – BW 10GB
- Hoàn thành 5 ngày

WA05- Gói web bán hàng – 4,5 tr
- Cập nhật trực tuyến (dưới 10 danh mục sản phẩm & dưới 100 sản phẩm)
- 10 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 200 MB – BW 15GB
- Hoàn thành 8 ngày

WA06- Gói web bán hàng – 5,3 tr
- Cập nhật trực tuyến (dưới 20 danh mục sản phẩm & dưới 200 sản phẩm)
- 10 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 200 MB – BW 15GB
- Hoàn thành 8 ngày

WA07- Gói web bán hàng – 7,3 tr
- Cập nhật trực tuyến (không giới hạn)
- 10 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 200 MB – BW 15GB
- Hoàn thành 8 ngày

WA08- Gói web khách sạn Basic – 6,5 tr
- Cập nhật trực tuyến (Không có booking Online)
- 20 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 200 MB – BW 15GB
- Hoàn thành 8 ngày

WA09- Gói web khách sạn Chuyên nghiệp – 11,9 tr
- Cập nhật trực tuyến (Có Booking Online, hệ thống check phòng trực tuyến)
- 50 email miễn phí
- 1 domain .com
- Hosting 500 MB – BW 25GB
- Hoàn thành 12 ngày

Thông tin liên lạc :
Để biết thêm thông, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CTY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRI THỨC SỐ
H18 Lê Đức Thọ, P.6, Gò Vấp.
ĐT: (08) 667 88330 –66722 129
Mr Phan Trọng Thành
Mobile phone: 0978106273
Email: trongthanh@eknow.vn

YM : mrthanh_eknow