Giá vé khuyến mãi: TP.HỒ CHÍ MINH- QUẢNG CHÂU188USD
* Áp dụng từ ngày 15/09 – đến khi có thông báo mới
* Điều kiện áp dụng :
- Hạng đặt chỗ R
- Thời hạn sử dụng : 03 – 45 ngày

Thanks&best regards
Tran Thi My Oanh (Ms.)
Airticket Agent – Viva Tran
18/4B5 Dong Hung Thuan 02 St, Dist 12, HCMC
84-8- 62590074 ;DĐ: 0946 963866
Fax: 62565432
YH: tv_sgn1
Skype: mango_trans
E-mail: oanhoanhksa@yahoo.com

Đặc biệt có nhân viên giao vé tận nơi miễn phí!!!