STT
Ngày, giờ
Tên chương trình
Kênh
1
T5 3/11
15h30-18h15
Bảng B: Việt Nam – Philippines
VTV2
2
18h30-21h15
Bảng B: Lào – Myanmar
VTV2
3
T7 5/11
15h30-18h15
Bảng B: Brunei – Đông Timor
VTV2
4
18h30-21h15
Bảng B: Việt Nam – Myanmar
VTV2
5
T2 7/11
16h00-18h00
Bảng B: Đông Timor – Philippines
VTV6
6
19h00-21h00
Bảng B: Lào – Brunei
VTV6
7
15h30-18h15
Bảng A: Singapore – Malaysia
VTV2
8
18h30-21h15
Bảng A: Indonesia – Campuchia
VTV2
9
T4 9/11
16h00-18h00
Bảng B: Myanmar – Brunei
VTV6
10
18h30-21h15
Bảng B: Việt Nam – Đông Timor
VTV2
11
15h30-18h15
Bảng A: Malaysia – Thái Lan
VTV2
12
19h00-21h00
Bảng A : Campuchia – Singapore
VTV6
13
T6 11/11
13h30-16h15
Bảng A: Singapore – Indonesia
VTV2
14
16h30-19h00
Bảng A: Thái Lan – Campuchia
VTV2
15
16h00-18h00
Bảng B : Philippines – Lào
VTV6
16
T7 12/11
15h30-18h15
Bảng B : Việt Nam – Brunei
VTV2
17
CN 13/11
15h30-18h15
Bảng B: Philippine – Myanmar
VTV2
18
16h00 – 18h
Bảng A: Malaysia – Campuchia
VTV6
19
18h30-21h15
Bảng A: In

Xem chi tiet tai: seagame 26 | lich thi dau seagame 26 | bong da sea game 26 | danh sach van dong vien seagame 26