Công Ty TNHH Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Gia Bảo


115 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội


Tel: 04.35667818 | Fax 04.35667848
Website: http://www.mayvanphongmienbac.vn/

Hotline: 0936 40 66 98YAHOO 1: kd_giabao01 MOBILE:0912.80.82.78

YAHOO 2: kd_giabao02 MOBILE:0974.96.00.88

YAHOO 3: kd_giabao03 MOBILE: 0996.26.26.29


YAHOO 4: kd_giabao04 MOBILE: 0987.30.30.82


YAHOO 5: kd_giabao05 MOBILE: 0909.09.58.19

YAHOO 6: kd_giabao06 MOBILE: 0975.93.42.86

YAHOO 8: kd_giabao08 MOBILE: 0996.26.26.28


Camera hình trụXếp theo:
Camera AVTech KPC136 zEltp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,185,600 VNĐ
Camera AVTech KPC136 zDtp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 873,600 VNĐ
Camera AVTech KPC138 zEtp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,185,600 VNĐ

Camera AVTech KPC138 zDtp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,081,600 VNĐ
Camera AVTech KPC139 zEp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,268,800 VNĐ
Camera AVTech KPC139 zDp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,144,000 VNĐ

Camera AVTech KPC148 zEp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,414,400 VNĐ
Camera AVTech KPC149 zHp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,768,000 VNĐ
Camera AVTech AVC452 zp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,289,600 VNĐ

Camera AVTech AVC452 zAp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,976,000 VNĐ
Camera AVTech Pro AVM602 zVp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 2,808,000 VNĐ
Camera AVTech Pro AVK563 zp
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 3,848,000 VNĐ

Camera thân hồng ngoại Questek QTC-205c
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 811,200 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-205i
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 707,200 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-207c
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 936,000 VNĐ

Camera thân hồng ngoại Questek QTC-207
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 852,800 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-207i
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 790,400 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-203c
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 956,800 VNĐ

Camera thân hồng ngoại Questek QTC-203i
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 873,600 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-204c
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 977,600 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-204
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 790,400 VNĐ

Camera thân hồng ngoại Questek QTC-208c
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,830,400 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-208i
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 1,768,000 VNĐ
Camera thân hồng ngoại Questek QTC-209H
Bảo hành: 12 Tháng
Giá: 2,620,800 VNĐ


Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ :[/i][/b]


[/i][/b]


YAHOO 2: kd_giabao02 MOBILE:0974.96.00.88

[/i][/b]