DẦU NHỚT GIÁ CẠNH TRANH TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Nhớt xe máy giá 20.000đ/1 bình (1 lít)
Nhớt HD50 giá 350.000đ/1can(18 lít)
Nhớt công nghiệp ISO220 giá 3.400.000đ/1phuy(200 lít)
Nhớt HD50 giá 3.500.000đ/1 phuy (200 lít)
Chi tiết xin liên hệ: 0988547383 ( Chị Huệ )