Với hơn 30 chủ đề giao tiếp thường ngày, khoảng 900 từ mới và 100 chú thích về cách dùng từ ngữ thông dụng được trình bày trong 35 bài học; mỗi bài gồm 7 phần: các mẫu câu điển hình, đàm thoại, từ mới, chú thích, ghi chú, ví dụ, bài tập và mẫu câu bổ sung; bộ giáo trình này sẽ giúp cho những người bắt đầu học tiếng Trung Quốc tìm ra con đường nhanh nhất để đạt được khả năng giao tiếp cơ bản.
Download tại đây
Chúc các bạn học tốt.