Cần vay nóng tại TPHCM? 0918793714
Cần vay tư nhân tại TPHCM? 0918793714
Vay nóng lãi suất 4% - Phí 1-2% (Q1,Q3,Q5,Q10...) hoặc Lãi 2% - Phí 4-5%