Nhn in n theo yêu cu các sn phm áo phông, áo bo h lao đng theo yêu cu ca khách hàng.
Giá áo phông t 65.000
Bo h lao đng t 150.000
-------------------------
Ai có nhu cu xin liên h:
Trn Huyn 0948 381 673 - 39745307 (máy l 23)