ICP-ECOM Dịch vụ xin giấy phép sàn giao dịch thương mại điện tử


Sàn giao dịch thương mại điện tử là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu hoặc người quản lý website có thể tiến hành bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên đó.
1. Đối tượng đăng ký
Thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam; có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp; có tên miền hợp lệ; cam kết tuân thủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT, Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan.
2. Hồ sơ đăng ký
a) Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
b) Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);
c) Quy chế quản lý hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Thông tư 46/2010/TT-BCT, Nghị định số 57/2006/NĐ-CP, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP, Thông tư số 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương và các quy định pháp luật liên quan;
d) Mẫu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử đó.
đ) Và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
3. Công việc của Luật sư
- Tư vấn nội dung sàn giao dịch thương mại điện tử phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ đăng ký sàn giao dịch điện tử;
- Đại diện nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Phí dịch vụ: 15,500,000 triệu đồng
5. Thời gian: 30 ngày làm việc

Xem chi tiết tại: http://giayphepicp.net/web/icpvn/q.s...i-dien-tu.html

CÔNG TY NHƠN MỸ
Địa chỉ: 33 Đường 2A, Phường An Lac A, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 848 5 407 75 96 - Fax: 848 5 407 75 97
Email: Info@Sieudichvu.net
Website: www.giayphepicp.net www.nhonmy.com

Tìm với Google: dich vu san giao dich thuong mai dien tu dich vu xin giay phep san giao dich thuong mai dien tu giao dich dien tu ho so dang ky cung cap dich vu san giao dich thuong mai dien tu san giao dich thuong mai dien tu thu tuc dang ky cung cap dich vu san giao dich thuong mai dien tu thuong mai dien tu website thuong mai dien tu xac nhan dang ky cung cap dich vu san giao dich thuong mai dien tu dang ky cung cap dich vu san giao dich thuong mai dien tu San giao dich thuong mai dien tu la website thuong mai dien tu cho phep cac thuong nhan to chuc ca nhan khong phai chu so huu hoac nguoi quan ly website co the tien hanh ban hang hoa hoac cung ung dich vu tren do.