Dọn nhà thừa 1 số thứ sau các bạn nào có nhu cầu contact lại với mình :


- tivi 21 in bóng lồi


- ổ cứng 40G vẫn còn chạy được


- 1 số thẻ ưu đãi học ở hanoi aptech