Điều Kiện Sổ Hộ Khẩu Tp (HCM) Hoặc “KT3”
Và Hóa Đơn Điện Nước Hoặc Điện Thoại Bàn
1. Hộ khẩu ( không cần chứng thực) hoặc KT3.
2. CMND (không quá 15 năm kể từ ngày cấp, không cần chứng thực).
5. Hóa đơn Điện hoặc Nước hoặc ADSL hoặc điện thoại nhà
Thời hạn vay : 6T-9T-12T-18T-24T
Mức Vay Từ 5tr-35tr. (Sẽ Có Tiền Trong Ngày)

Điện Thoại Liên Hệ: 0985.093.027 (Tuấn) “NO SMS”