YouBiz.vn – Business & Lawyers | Tư vấn Luật | Dịch vụ pháp lý


YouBiz là một trong những thương hiệu được nhiều người tin tưởng và tín nhiệm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, nhiệt tình của đội ngũ Luật sư, luật gia và các chuyên viên nhiều kinh nghiệm và tận tâm.

YouBiz sẽ xây dựng một thương hiệu mạnh không ngừng đáp ứng tốt các nhu cầu của khách hàng dựa trên việc áp dụng các quy định của pháp luật một cách linh động và có lợi nhất cho khách hàng, với thế mạnh về công nghệ thông tin, sự tương tác và hỗ trợ nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ, YouBiz tự tin trong việc cùng khách hàng giải quyết những khó khăn và yêu cầu của công việc kinh doanh và pháp lý.


LUẬT ĐẦU TƯ


Luật đầu tư này đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Luật này thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài năm 2000 và Luật khuyến khích đầu tư trong nước năm 1998. Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.
Mục lục:
Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Chính sách về đầu tư
Điều 5. Áp dụng pháp luật đầu tư, điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và tập quán đầu tư quốc tế
Chương II. BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ
Điều 6. Bảo đảm về vốn và tài sản
Điều 7. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Điều 8. Mở cửa thị trường, đầu tư liên quan đến thương mại
Điều 9. Chuyển vốn, tài sản ra nước ngoài
Điều 10. Áp dụng giá, phí, lệ phí thống nhất
Điều 11. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách
Điều 12. Giải quyết tranh chấp
Chương III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Điều 13. Quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh
Điều 14. Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư
Điều 15. Quyền xuất khẩu, nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công và gia công lại liên quan đến hoạt động đầu tư
Điều 16. Quyền mua ngoại tệ
Điều 17. Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư
Điều 18. Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Điều 19. Các quyền khác của nhà đầu tư
Điều 20. Nghĩa vụ của nhà đầu tư
Chương IV. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
Điều 21. Các hình thức đầu tư trực tiếp
Điều 22. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế
Điều 23. Đầu tư theo hợp đồng
Điều 24. Đầu tư phát triển kinh doanh
Điều 25. Góp vốn, mua cổ phần và sáp nhập, mua lại
Điều 26. Đầu tư gián tiếp
Chương V. LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ, ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Mục 1. LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN ĐẦU TƯ
Điều 27. Lĩnh vực ưu đãi đầu tư
Điều 28. Địa bàn ưu đãi đầu tư
Điều 29. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Điều 30. Lĩnh vực cấm đầu tư
Điều 31. Ban hành danh mục các lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, đầu tư có điều kiện
Mục 2. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Điều 32. Đối tượng và điều kiện ưu đãi đầu tư
Điều 33. Ưu đãi về thuế
Điều 34. Chuyển lỗ
Điều 35. Khấu hao tài sản cố định
Điều 36. Ưu đãi về sử dụng đất
Điều 37. Ưu đãi đối với nhà đầu tư đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Điều 38. Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư
Điều 39. Trường hợp mở rộng ưu đãi
Mục 3. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
Điều 40. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ
Điều 41. Hỗ trợ đào tạo
Điều 42. Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư
Điều 43. Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Điều 44. Thị thực xuất cảnh, nhập cảnh
Chương VI. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
Mục 1. THỦ TỤC ĐẦU TƯ
Điều 45. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
Điều 46. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Điều 47. Thẩm tra dự án đầu tư
Điều 48. Thủ tục thẩm tra đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Điều 49. Thủ tục thẩm tra đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Điều 50. Thủ tục đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế
Điều 51. Điều chỉnh dự án đầu tư
Điều 52. Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Điều 53. Trách nhiệm lập dự án, quyết định đầu tư, thẩm tra đầu tư
Điều 54. Lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có nhiều nhà đầu tư quan tâm
Mục 2. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
4Điều 55. Thuê, giao nhận đất thực hiện dự án
Điều 56. Chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Điều 57. Thực hiện dự án đầu tư có khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản
Điều 58. Thực hiện dự án đầu tư có xây dựng
Điều 59. Giám định máy móc, thiết bị
Điều 60. Tiêu thụ sản phẩm tại thị trường Việt Nam
Điều 61. Tài khoản ngoại tệ, tài khoản tiền đồng Việt Nam
Điều 62. Bảo hiểm
Điều 63. Thuê tổ chức quản lý
Điều 64. Tạm ngừng dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư
Điều 65. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Điều 66. Bảo lãnh của Nhà nước cho một số công trình và dự án quan trọng
Chương VII. ĐẦU TƯ, KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
Điều 67. Quản lý đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước
Điều 68. Đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào tổ chức kinh tế
Điều 69. Đầu tư của Nhà nước vào hoạt động công ích
Điều 70. Đầu tư bằng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
Điều 71. Tổ chức, cá nhân được giao quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước
Điều 72. Thay đổi nội dung, hoãn, đình chỉ, hủy bỏ dự án đầu tư
Điều 73. Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án
Chương VIII. ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
Điều 74. Đầu tư ra nước ngoài
Điều 75. Lĩnh vực khuyến khích, cấm đầu tư ra nước ngoài
Điều 76. Điều kiện đầu tư ra nước ngoài
Điều 77. Quyền của nhà đầu tư ra nước ngoài
Điều 78. Nghĩa vụ của nhà đầu tư ra nước ngoài
Điều 79. Thủ tục đầu tư ra nước ngoài
Chương IX. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ
Điều 80. Nội dung quản lý nhà nước về đầu tư
Điều 81. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư
Điều 82. Quản lý đầu tư theo quy hoạch
Điều 83. Xúc tiến đầu tư
Điều 84. Theo dõi, đánh giá hoạt động đầu tư
Điều 85. Thanh tra về hoạt động đầu tư
Điều 86. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện
Điều 87. Xử lý vi phạm
Chương X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 88. Áp dụng pháp luật đối với các dự án đang thực hiện đầu tư trước khi Luật này có hiệu lực
Điều 89. Hiệu lực thi hành
-------------

Lùi - Tiếp theo >>


Older news items:


Nguồn: http://youbiz.vn/index.php/luat-dau-tu.html
YouBiz Law Firm – Business & Lawyers
HCM: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh – 08 35000333
Đà Nẵng: 21 Trương Văn Hiển, Quận Ngũ Hành Sơn – 0935135968
Web: www.youbiz.vn
WWW.YOUBIZ.VN www.youbiz.vn WWW.YOUBIZ.VN www.youbiz.vn
WWW.YOUBIZ.VN www.youbiz.vn WWW.YOUBIZ.VN www.youbiz.vn