Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Sở hữu trí tuệ
Thời hạn giải quyết:
· Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn;
· Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
· Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố.
Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
2. Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm);
3. Các tài liệu liên quan (nếu cần);
4. Chứng từ nộp phí, lệ phí.
Yêu cầu:
1. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện sau có quyền đăng ký nhãn hiệu:
Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;
Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hoá, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó;
Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó. Luật Sở hữu trí tuệ
2. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu
Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;
Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác

Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Việt Luật
Số 48, đường 5B, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Website:www.tamvietluat.comwww.tamvietluat.com.vn
Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8. 37515789
Email:
tuvan@tamvietluat.cominfo@tamvietluat.com
Hotline: 0908 42 8589