Dự Đoán :
ĐỘI NHÀ THẮNG : 20%
HÒA : 27%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 53%

Tip Miễn Phí :
Cược Chấp Handicap 0.5 Chọn Manchester Utd
Over/Under 3.0 Chọn Under

Tỷ Lệ Cược Mở 12BET :
Everton 2.110 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 2 Triệu 110
Manchester Utd Chấp 0.5 1.800

Everton 2.5 1.890
Manchester Utd U 2.010 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 2 Triệu 10