Dự Đoán:
ĐỘI NHÀ THẮNG : 29%
HÒA : 29%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 43%

Típ Miễn Phí
Cược Chấp : Handicap chấp 0-0.5 chọn Liverpool
Over / Under 2.5 chọn Under

Tỉ Lệ Cược mở tại 12BET :
Stoke City 2.110 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 110
Liverpool 0-0.5 1.820 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 820

Stoke City 2.5 2.210 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 210
Liverpool : U 1.720 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 720