Dự Đoán :
ĐỘI NHÀ THẮNG : 9%
HÒA : 18%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 74%

Tip Miễn Phí :
Cược Chấp Handicap 1.5-2 Chọn Manchester Utd
Over/Under 3.0 Chọn Over

Tỷ Lệ Cược Mở 12BET :
Aldershot Chấp 0.5-1 1.950 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 1 Triệu 950
Manchester Utd 1.970

Aldershot 2.5-3 1.830
Manchester Utd U 2.070 Bạn Cược 1 Triệu - Thắng 2 Triệu 070