Dự Đoán:
ĐỘI NHÀ THẮNG : 43%
HÒA : 31%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 26%


Típ Miễn Phí
Cược Chấp : Handicap chấp 0.5 chọn Carpi FC 1909
Over / Under 2-2.5 chọn Under


Tỉ Lệ Cược mở tại 12BET :
Carpi FC 1909 0.5 2.140 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 140
Reggiana 1.750 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 750


Carpi FC 1909 2-2.5 2.030 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 030
Reggiana : U 1.830 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 830