Công ty TNHH LOTUS VINA là công ty chuyên về các giải pháp kế toán và phần mềm kế toán .Đến với chúng tôi các bạn sẽ thỏa mãn với hiệu quả của phần mềm và các dịch vụ sau bán hàng! hấp dẫn !
Sản phẩm phần mềm kế toán Lotus được ra đời với phiên bản đầu tiên Lotus 1.1 được triển khai và cải tiến nhiều lần qua các phiên bản: Lotus 1.5, Lotus 2.0, Lotus 2.5, Lotus 3.0, Lotus 3.2 và mới đây chúng tôi cho ra đời phiên bản Lotus 3.5. với nhiều tính năng ưu việt


Chức năng chính Phần mềm kế toán LOTUS 3.5

• Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Kế toán tổng hợp
• Kế toán mua hàng
• Kế toán tài sản và công cụ dụng cụ
• Kế toán bán hàng
• Hệ thống báo cáo theo chuẩn mực
• Công nợ phải thu, phải trả
• Kế toán hàng tồn kho
• Kế toán giá thành sản xuất