Shop-48h Thiết kế web mua bán siêu tốc 48h có web

Doanh nghiệp nào cũng cần có web, chi phí rẻ nhất có thể, hiểu quả nhanh nhất có thể, chúng tôi đã thấu hiểu và cho ra đời dịch vụ thiết kế web động cho khách hoàn tất trong 48h, kể từ khi đặt hàng.
Giá trên bao gồm phí thiết kế & nhập liệu, khách hàng chọn một trong các mẫu sau:


Mẫu
Demo
Màu
Lite (1.5.1) http://icms.vn/lite blue, gray, green, orange, pink, purple, red Crista (1.5.1) http://icms.vn/crista/ blue, grey, pink, violet Turkish (1.5.1) http://icms.vn/allforkidsonly/ gray Bloody (1.5.1) http://icms.vn/bloody/ black Default (1.5.1) http://icms.vn/default/ black Default2Free (1.4.9) http://icms.vn/default2free/ blue Furniture (1.4.9) http://icms.vn/furniture/ Kidsstore (1.4.9) http://icms.vn/kidsstore/ Pcstore (1.4.9) http://icms.vn/pcstore/ Bulao (1.4.9) http://icms.vn/bulao/ Christmas (1.4.9) http://icms.vn/christmas/ Cleaner By Default (1.4.9) http://icms.vn/cleanerbydefault/ Default Purple (1.4.9) http://icms.vn/defaultpurple/ FC Iphone Theme (1.4.9) http://icms.vn/fciphonetheme/ Goeve (1.4.9) http://icms.vn/goeve/ Green Field (1.4.9) http://icms.vn/greenfield/ green Green Store (1.4.9) http://icms.vn/greenstore/ green Kid (1.4.9) http://icms.vn/kid/ My Stock Image Shop (1.4.9) http://icms.vn/mystockimageshop/ New Kids Store (1.4.9) http://icms.vn/newkidsstore/ Pink Flower (1.4.9) http://icms.vn/pinkflower/ pink Satsuma (1.4.9) http://icms.vn/satsuma/ Orange Sky (1.4.9) http://icms.vn/sky/ Tool Shop (1.4.9) http://icms.vn/toolshop/ Village (1.4.9) http://icms.vn/village/ Basic, Blue, Black Weed Theme (1.4.9) http://icms.vn/weedtheme/
Khách hàng demo admin : ID: admin / Pass: Nhonmy2008