HTX Công nghệ thông tin Huế có kinh nghiệm trong việc thiết kế website cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, xây dựng và phát triển phần mềm. Với các sản phẩm đã được khẳng định trên thị trường:
- Phần mềm quản lý điện năng, nước, chợ, môi trường
- Công thông tin điện tử, cổng thông tin trường học
- Thiết kế website bán hàng giá rẽ: 2 triệu đồng/ 1 website.

- Sao lưu, phục hồi dữ liệu
- Phần cứng máy tính
- Đào tạo Tin học