Tulip Guesthouse
Từ Trung Quốc bao gồm hai nhân vật, có nghĩa là "gió và nước." Nó là một hình thức của khoa học hay phép thuật là có liên quan với cách bố trí của địa hình, kiến ​​trúc, và ảnh hưởng của nó đến đời sống con người.

Điều này là nhằm mục đích mang lại cho bạn những ngày nghỉ thoải mái và ngủ tốt nhất. Khách sạn 5-phòng và gia đình chạy này nằm trên một trang web to-acces dễ dàng hơn xem các Fansipan. Bạn có thể xem qua các thung lũng Violet từ ban công phòng. Khách sạn cũng có một bộ sưu tập hoa địa phương đã được đưa từ núi Fansipan. Bánh khách sạn có mục ngon trên cung cấp thử bánh ngọt Pháp, Pizza, Croque Monsieur ... Ở lại đây và cảm thấy như bạn đang ở nhà.

Nằm ngay trong trung tâm của thị trấn Sapa, khách sạn cung cấp truy cập dễ dàng để thu hút du khách chính của thị trấn. Chỉ 200m từ thị trường Sapa và nhà thờ Sapa.Tulip cũng cung cấp một cái nhìn tốt đẹp của núi Fansipan
Tulip Guesthouse
================================================== ==========
Tulip Guesthouse
The Chinese word consists of two characters, meaning "wind and water." It is a form of science or magic that is concerned with the layout of the terrain and architecture, and its influences on human life.

This is aimed to bring you the most relaxed holidays and best sleep. This 5-room and family-run hotel is located on a easy-to-acces site over viewing the Fansipan. You could watch over the Violet valley from the room balcony. The hotel also has a collection of local flowers which were brought from the Fansipan mount. The hotel bakery has delicious items on offer - try the French cakes, Pizza, Croque Monsieur ... Stay here and feel like you are at home.

Located right in the heart of Sapa town, the hotel provides easy access to the town's main attractions. Only 200m from the Sapa market and Sapa cathedral. Tulip also provides a good view of the Fansipan Mountain
Tulip Guesthouse
<a title="Tulip Guesthouse" href="http://www.tuntravel.com/asia/vietnam/sapa-hotels/tulip-guesthouse.html">Tulip Guesthouse</a>