Dự Đoán:
ĐỘI NHÀ THẮNG : 55%
HÒA : 29%
ĐỘI KHÁCH THẮNG : 16%

Típ Miễn Phí
Cược Chấp : Handicap chấp 0-0.5 chọn Newcastle Jets
Over / Under 2-2.5 chọn Under

Tỉ Lệ Cược mở tại 12BET :
Newcastle Jets : 0-0.5 1.890 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 890
Melbourne Heart FC : 2.030 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 030

Newcastle Jets : 0.5-1 1.710 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 1 TRIỆU 710
Melbourne Heart FC : U 2.200 BẠN CƯỢC 1 TRIỆU THẮNG 2 TRIỆU 200