Khuyến mại vàng
Tháng 10 / 2011
Tổng Đài 0979.651.152
Email:hatran5711@gmail.com
Yahoo:hayve_benanh20052006@yahoo.com
(Ký hợp đồng tại nhà cả T7 và chủ nhật) 24/24.

MÔ TẢ DỊCH VỤ MEGA YOU MEGA ME
Khách hàng trả sau từng tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 400.000 đ 400.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 350.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 400.000 đ 400.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 350.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 600.000 đ 600.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 350.000 đ
Khách hàng trả trước 6 tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 200.000 đ 200.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 200.000 đ 200.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 400.000 đ 400.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 250.000 đ 340.000 đ
Khách hàng trả trước 12 tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 0 đ 0 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 240.000 đ 330.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 0 đ 0 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 240.000 đ 330.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 200.000 đ 200.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 240.000 đ 330.000 đ
Khuyến mãi đặc biệt Miễn phí sử dụng tháng đầu tiên• Bảng thông tin KM khu vực Ngoại thành (bao gồm: ĐAH, STY, HĐC):
MÔ TẢ DỊCH VỤ MEGA SAVE MEGA YOU MEGA ME
Khách hàng trả sau từng tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 150.000 đ 150.000 đ 150.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 170.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 150.000 đ 150.000 đ 150.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 170.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 350.000 đ 350.000 đ 350.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 160.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Khách hàng trả trước 6 tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 100.000 đ 100.000 đ 100.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 170.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 100.000 đ 100.000 đ 100.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 170.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 300.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 170.000 đ 240.000 đ 340.000 đ
Khách hàng trả trước 12 tháng
Trang bị modem 4 cổng Phí hòa mạng 0 đ 0 đ 0 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 160.000 đ 230.000 đ 330.000 đ
Trang bị modem wifi 1 port Phí hòa mạng 0 đ 0 đ 0 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 160.000 đ 230.000 đ 330.000 đ
Trang bị modem wifi 4 port Phí hòa mạng 300.000 đ 300.000 đ 300.000 đ
Cước thuê bao sau khuyến mãi 160.000 đ 230.000 đ 330.000 đ
Khuyến mãi đặc biệt Miễn phí sử dụng tháng đầu tiên

Bảng giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
Thời gian khuyến mãi là 12 tháng đối với khách hàng trả sau và trả trước 6 tháng
Thời gian khuyến mãi là 18 tháng đối với khách hàng trả trước 12 tháng

Hỗ trợ đăng ký và triển khai siêu tốc tại Hà Nội :


Tư vấn tận nhà --> 0979.651.152
Cam kết triển khai đúng tiến độ!!
Chậm nhất 3 -5 ngày có mạng
Sự hài lòng của quý khách là niềm tự hào của chúng tôi