Điều kiện cấp phép: - Điều kiện về chủ thể: Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Luật và có đăng ký kinh doanh là hoạt động mua, bán rượu. - Điều kiện về cơ sở vật chất: Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng; Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc rượu trong thời gian lưu kho;

I. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1. Hồ sơ xin cấp phép
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu;
- Bản sao công chứng đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế;
- Phương án kinh doanh của Doanh nghiệp;
- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy do Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh (thành phố) chứng nhận;
- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do Cục vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp;
- Bản cam kết bảo vệ môi trường do Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện xác nhận
2. Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc
3. Thẩm quyền cấp phép:
- Đối với thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) kinh doanh trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên do Bộ công thương cấp phép;
- Đối với thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) kinh doanh trên địa bàn một (01) tỉnh trở lên do Sở công thương nơi thương nhân có trụ sở chính cấp phép;
- Đối với thương nhân bán lẻ do Phòng thương mại - Uỷ ban nhân dân Quận nơi thương nhân có trụ sở chính cấp phép.

II. DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU TẠI LANDCO

1. Tư vấn pháp lý cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép:
- Tư vấn hành lang pháp lý cho quý khách hàng trước khi xin giấy phép;
- Tư vấn điều kiện cấp giấy phép;
- Tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép;
- vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin cấp giấy phép;
- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
2. Thay mặt, đại diện cho quý khách hàng hoàn tất các thủ tục có liên quan đến hoạt động xin cấp Giấy phép:
- Tiến hành soạn hồ sơ xin giấy phép cho khách hàng theo các biểu mẫu do pháp luật quy định trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu mà khách hàng cung cấp, chuẩn hóa hồ sơ;
- Đại diện cho quý khách hàng tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để nộp, rút và nhận kết quả Hồ sơ xin cấp giấy phép;
-Đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan đảm bảo tính chính xác và tiến độ cho quy khách hàng.
Số 158, Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại: 04 3572 0852 ; Hotline: 0917 658 683 ; 091 888 1486 ; 0914 925 906