Hiện nay do sự phát triển của xã hội nhu cầu thành lập công ty bất động sản khá lớn.Tuy nhiên về trình tự thủ tục thành lập công ty bất động sản lại có nhiều điểm khác biệt. Landco cung cấp dịch vụ thành lập Công ty bất động sản với giá cả hợp lý và thời gian cam kết với khách hàng là nhanh nhất.

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ THÀNH LẬP CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN:

- Bản đề nghị cấp Giấy chứng đăng ký kinh doanh;
- Dự thảo điều lệ Công ty;
- Danh sách Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc Danh sách thành viên Công ty
TNHH có hai thành viên trở lên;
- Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH;
- Bản sao chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản và Sàn giao dịch bất động sản;
- Xác nhận tài khoản phong tỏa của một Ngân hàng thương mại tại Việt Nam hoặc chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đối với khoản vốn Pháp định Quy định cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH, hoặc Biên bản họp Hội đồng cổ đông về việc cử người ký quỹ vốn pháp định vào Ngân hàng.

- Lưu ý: Nếu doanh nghiệp đã thành lập và hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh Bất động sản thì yêu cầu phải có xác nhận báo cáo tài chính có kiểm toán độc lập số vốn của chủ sở hữu thời điểm hiện tại trên 06 tỉ đồng. 906

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp 2005;
- Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 06 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký kinh doanh;
- Luật kinh doanh bất động sản 2006;
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2006.
Số 158, Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04 3572 0852 ; Hotline: 0914 925 906; 0917 658 683; 091 888 1486;