www.taichinhketoan.com.vnwww.xaydungduan.comwww.ketoanclub.comGọi ngay: 0903034381 để được tư vấn trực tiếp
LẬP ĐTM-BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Tư vấn triển khai đánh giá tác động môi trường chiến lược cho các dự án chiến lược, quy hoạch và kế hoạch
a. Mục đích
Phân tích và dự báo các tác động tiềm tàng của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững hay tạo điều kiện để việc ra quyết định được minh bạch.
b. Mô tả sơ lược
- Giúp chủ dự án tiết kiệm được chi phí do sớm loại bỏ được các dự án phát triển không khả thi, mà sau đó có thể sẽ bị bác bỏ do các nguyên nhân về môi trường.
- Tiết kiệm được thời gian do giải quyết được các xung đột, giảm được các rủi ro xảy ra xung đột giữa các bên liên quan về môi trường.

2. Tư vấn triển khai đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển
a. Mục đích
- Nhận dạng, dự báo và phân tích những tác động môi trường.
- Phòng ngừa và làm giảm thiểu những tác động tiêu cực, phát huy các tác động tích cực đồng thời hỗ trợ cho việc sử dụng hợp lý tiềm năng tài, tăng tối đa lợi ích của dự án phát triển theo hướng phát triển bền vững.
b. Mô tả
- Tư vấn và đánh giá TĐMT cho các dự án phát triển, theo đúng các yêu cầu pháp lý về ĐGTĐMT của Nhà Nước.
- Cung cấp các công cụ kỹ thuật nâng cao chất lượng dự án và trợ giúp cho công tác lập và thẩm định báo cáo ĐGTĐMT.
3.Tư vấn các dịch vụ môi trường khác
a. Mục đích
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xin cấp phép về môi trường.
- Tư vấn lập cam kết và đề án bảo vệ môi trường
- Thực hiện hoạt động giám sát, quan trắc môi trường.
b. Mô tả
- Các loại giấy phép về môi trường như: giấy phép vận chuyển chất thải, tiêu hủy chất thải, giây phép xả thải, giấy phép khai thác sử dụng tài nguyên nước.
- Cam kết BVMT đối với dự án chuẩn bị hoạt động.
- Đề án BVMT đối với các dự án đã đi vào hoạt động
- Thực hiện và quan trắc chất lượng môi trường đảm bảo chất lượng và đúng theo quy định của nhà nước.
- Hỗ trợ khách hàng có được kết quả trong thời gian nhanh nhất và đúng theo quy định của pháp luật.

Quý Khách Hàng Có Nhu Cầu Xin Liên Hệ :
www.taichinhketoan.com.vn Công ty CP Tư vấn đầu tư THẢO NGUYÊN XANH GIẢI ĐÁP NHANH CHÓNG
76 Nguyễn Văn Thủ, P.Đakao, Quận 1, TP HCM
Trung tâm Thẩm Định Giá Mr Mai: 0903.034.381 Y!M: ducmaivn @yahoo.com, thaonguyenxanh_minhkt@yahoo.com, thaonguyenxanh_hanhda@yahoo.com
Phòng chăm sóc khách hàng : 08.39118551 - 39118552 - 22411112 - 22411116