Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT)
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (kết quả giải quyết có hai loại: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hồ sơ hợp lệ và được chấp thuận hoặc Thông báo bổ sung đối với hồ sơ chưa hợp lệ cần sửa đổi bổ sung).
Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
Hồ sơ gồm:
· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký);
· Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên);
· Danh sách thành viên;
· Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:
+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Nếu thành viên là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
· Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
· Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
· Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).


Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Việt Luật
Số 48, đường 5B, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Website:www.tamvietluat.comwww.tamvietluat.com.vn
Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8. 37515789
Email:
tuvan@tamvietluat.cominfo@tamvietluat.com
Hotline: 0908 42 8589