Cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế.
Thời hạn giải quyết : 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đầy đủ hồ sơ
Hồ sơ gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu);
 • Bản kê khai địa điểm (mẫu);
 • Bản đăng ký "Thực hành tốt phân phối thuốc" (mẫu);
 • Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển (mẫu);
 • Bản sao Chứng chỉ hành nghề Dược;
 • Tài liệu huấn luyện "Thực hành tốt phân phối thuốc";
 • Bản sao cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (áp dụng cho những cơ sở đã được cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Sơ đồ tổ chức, biên chế của cơ sở;
 • Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho;
 • Danh mục chủng loại mặt hàng được bảo quản, phân phối;
 • Biên bản tự kiểm tra "Thực hành tốt phân phối thuốc";
 • Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC).


Công ty TNHH Tư Vấn Tâm Việt Luật
Số 48, đường 5B, P. An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM

Website:www.tamvietluat.comwww.tamvietluat.com.vn
Tel: 84.8. 6656 6610 – 6656 6620
Fax: 84.8. 37515789
Email:
tuvan@tamvietluat.cominfo@tamvietluat.com
Hotline: 0908 42 8589