http://giamaybodam.vn

Website thông tin về các loại máy bộ đàm và thiết bị hỗ trợ an ninh bảo vệ đang được bán và sử dụng phổ biến tại Việt Nam.

Ngoài ra website cũng cung cấp các tài liệu kỹ thuật, phần mềm cài đặt và các văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục cấp phép sử dụng và đăng ký thiết bị.

Thông tin thêm vui lòng liên hệ:
0932980999 - Mr Khôi