Thời gian thực tế để được lãnh trợ cấp thất nghiệp?


TT- – TTO - * Nghị định số 127/2008/NĐ-CP quy định người lao động đủ điều kiện được hưởng các chế độ trợ cấp thất nghiệp tính từ ngày thứ 16, kể từ khi đăng ký thất nghiệp.


Tuy nhiên theo thông tư hướng dẫn nghị định này lại nói kể từ khi nhận đủ hồ sơ của người thất nghiệp, cơ quan lao động có 20 ngày làm việc để giải quyết hồ sơ cho người lao động, tính từ thời điểm nhận đủ hồ sơ. Vậy thực tế mất bao nhiêu thời gian người thất nghiệp mới được hưởng trợ cấp?
(K.Dung)


- Bà Nguyễn Thị Dân - trưởng phòng lao động, tiền lương, tiền công Sở LĐ-TBXH TP.HCM:


Theo quy định tại điều 20 nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì thời điểm hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.


Theo quy định tại khoản 3 mục III thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH, người lao động bị thất nghiệp phải nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. Và trong thời hạn 20 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động theo quy định.
Như vậy theo các quy định này, kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, người lao động sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan lao động.


Căn cứ theo các trình tự thủ tục hiện nay như doanh nghiệp ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp (chốt sổ BHXH) thì thời điểm người lao động hoàn tất hồ sơ bao giờ cũng là ngày quy định thời hạn cuối cùng.


Với tình trạng người lao động đăng ký thất nghiệp tăng đột biến hằng tháng như ở TP.HCM, Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố lúc nào cũng phải tận dụng tối đa thời gian luật định để giải quyết hồ sơ. Vì vậy, khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như các chế độ khác, người lao động sẽ nhận trợ cấp trễ gần một tháng so với thời điểm bắt đầu hưởng.


Đây là một điểm bất cập về thời gian thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, LĐ-TBXH thành phố đã tổng hợp trình Bộ LĐ-TBXH xem xét.